ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ OSSD#2
10
  • 10 เมษายน 2014
  • thamrong

ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source Software Developers ครั้งที่ 2 (OSSD#2) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2557 ณ อุทยานกับการเรีนนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

615096_773843995961516_1635723433_o 1900224_775777355768180_1491485581_o 1939824_773915359287713_917799325_o 1941427_773919205953995_411347705_o 1962163_774992809179968_282824170_o 1979246_778907478788501_5752100231991854567_o 10013455_773843362628246_1840885202_o 10013472_773915579287691_1272205948_o