ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-3193
โทรสาร : 0-3839-3242
อีเมล : se@buu.ac.th